Reference - portfolio klientů a odběratelů

 • Automobilové nadnárodní koncerny
 • Bezpečnostní a ozbrojené složky
 • Dopravní a spediční společnosti
 • Energetické nadnárodní koncerny
 • Finanční a investiční společnosti
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Nevládní organizace a korporace
 • Obchodní a výrobní společnosti
 • Privátní a rodinný sektor klientů
 • Státní organizace a instituce
 • Tisková média a TV společnosti
 • Univerzitní a vzdělávací instituce

Z důvodu eliminace bezpečnostních rizik plynoucích z charakteru a povahy výkonu práce s citlivými informacemi, neveřejnými daty či utajovanými obchodními skutečnostmi, jsou jakékoliv adresné nebo jinak personifikované identifikátory klientů neveřejné.

Uvedený rozsah zde sdílených informací je tak plně v souladu s platnou bezpečnostní legislativou dotčených národních či mezinárodních úmluv, a to jak v rovině právní, profesní, tak i morální.

Řazení zde uvedených referencí klientů a odběratelů je dle abecedního uspořádání a jakýkoliv jiný než oficiální výklad je tak zcela zavádějící.

Naše identita

 

 RED-X, s.r.o., IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
ev. KS OV, oddíl C, vložka 33938
CZECH REPUBLIC

Naši klienti

•  Automobilové nadnárodní koncerny
•  Bezpečnostní a ozbrojené složky
•  Dopravní a spediční společnosti
•  Energetické nadnárodní koncerny
•  Finanční a investiční společnosti
•  Nemocnice a zdravotnická zařízení
•  Nevládní organizace a korporace
•  Obchodní a výrobní společnosti
•  Privátní a rodinný sektor klientů
•  Státní organizace a instituce
•  Tisková média a TV společnosti
•  Univerzitní a vzdělávací instituce