Závazný profesní kodex pracovníků Institute of International Diplomacy and Foreign Trade
 
1.) Úcta k národním zvykům, kulturním tradicím a osobnostní identitě
2.) Respekt ke státnímu zřízení, právnímu řádu a legislativním normám
3.) Politická neutralita, diplomatická nestrannost a ideologická pasivita
4.) Právní, profesní a společenská bezúhonnost, korektnost a stabilita
5.) Vyloučení všech profesně a společensky kompromitujících činností
6.) Legitimní podpora rozvoje kulturních, vědních a obchodních vztahů
7.) Integrace do humanitárních aktivit dle místně příslušné legislativy 
 
 
 
 
 

Naše identita

 

 IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 33938
Česká republika

Naši klienti

 • Automobilové nadnárodní koncerny
 • Bezpečnostní a ozbrojené složky
 • Dopravní a spediční společnosti
 • Energetické nadnárodní koncerny
 • Finanční a investiční společnosti
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Nevládní organizace a korporace
 • Obchodní a výrobní společnosti
 • Privátní a rodinný sektor klientů
 • Státní organizace a instituce
 • Tisková média a TV společnosti
 • Univerzitní a vzdělávací instituce