Institute of International Diplomacy and Foreign Trade - mezinárodní garant a nositel know-how legitimní národní a zahraniční obchodní expanze
 
Institute of International Diplomacy and Foreign Trade je zcela nestranná a nezávislá certifikační autorita přinášející transparentní informace do vzájemných, kulturně odlišných mezinárodních vztahů a bilaterálních obchodních dohod. Neutrálním přístupem a zákonnou normativou buduje oboustrannou důvěru v know-how certifikovaných nevládních organizací a korporací, obchodních a výrobních společností, státních organizací a institucí, a to jak na evropském tak na asijském kontinentu.
 
Každý certifikační proces je tvořen mezinárodně notifikovaným souborem procesních postupů a kontrolních mechanismů, které vyhodnocují:
 • Rozsah a stupeň kvality nabízených produktů a služeb
 • Aplikované národní a zahraniční normy, postupy a opatření
 • Rozsah právní, profesní a společenské korektnosti a stability
 • Úroveň doplňkových, nadstandardních a rozšiřujících aktivit
 • Úroveň povinného a zákonného plnění k obchodním partnerům
Úspěšným završením certifikačního řízení je udělení mezinárodního obchodního statusu "Certifikovaný obchodní partner pro území regionu Evropská unie a Čínská lidová republika". Platnost certifikace je 12 měsíců od data vystavení. Ověření platnosti certifikace a certifikovaného subjektu je k dispozici v mezinárodním online Rejstříku certifikací.
 
Význam obchodní certifikace pro držitele mezinárodního statusu "Certifikovaný obchodní partner pro území regionu Evropská unie a Čínská lidová republika":
1.) Posílení portfoliové důvěryhodnosti a obchodní korektnosti subjektu
2.) Zvýšení mezinárodní prestiže a know-how obchodní značky subjektu
3.) Expanze obchodních aktivit subjektu na evropský a asijský kontinent
4.) Globální propagace obchodní značky a portfolia služeb a produktů
5.) Evidence v mezinárodním on-line rejstříku certifikovaných subjektů
6.) Označení provozovny nebo sídla mezinárodní certifikační známkou
7.) Selekce vhodných obchodních partnerů a eliminace nedorozumění
 
Detailní informace k certifikačnímu řízení obdržíte na všech našich regionálních pracovištích Institute of International Diplomacy and Foreign Trade.

 

Naše identita

 

 IČ: 28599152, DIČ: CZ28599152
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 33938
Česká republika

Naši klienti

 • Automobilové nadnárodní koncerny
 • Bezpečnostní a ozbrojené složky
 • Dopravní a spediční společnosti
 • Energetické nadnárodní koncerny
 • Finanční a investiční společnosti
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Nevládní organizace a korporace
 • Obchodní a výrobní společnosti
 • Privátní a rodinný sektor klientů
 • Státní organizace a instituce
 • Tisková média a TV společnosti
 • Univerzitní a vzdělávací instituce